จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) วางท่อเสริมแรงดันและปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขานครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/108/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 14:46:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 พ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7