จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
เลขที่สัญญา :
68/63
วันที่ทำสัญญา :
20 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
21 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-31 15:27:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5