จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฎิบัติงานด้านงานบริการ การประปาส่วนภุมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.26/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-23 10:50:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 มี.ค. 2563 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์