จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 2 กก./ชม. จำนวน 4 เครื่อง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/9/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-17 16:00:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7