จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายมุสตกีม บือราเฮง มาตรชั่วคราว ถนนอ่าวมะนาว หมู่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.21/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-25 11:00:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2563 5552027