จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแพร่
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร บ้านแต หมู่ที่ 1 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่
เลขที่สัญญา :
กปภ.พร.4/2563
วันที่ทำสัญญา :
22 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
วัชรีรัตน์ แสงจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-12 15:26:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 เม.ย. 2563 วัชรีรัตน์ แสงจันทร์