จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนก่น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/69/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-13 11:35:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6