จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากพื้นที่เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสาเหตุภัยแล้ง ปี 2563 กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/37/2563
วันที่ทำสัญญา :
31 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-02 16:07:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค