จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+400-กม.38+450 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/65/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
21 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-24 11:00:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 มี.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6