จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/120/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 15:26:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 พ.ค. 2563 นายเอกรัตน์ กรปรีชา