จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/122/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 11:41:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 พ.ค. 2563 นายเอกรัตน์ กรปรีชา