จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนแม่น้ำแคว (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่ท่ามะขามซอย 10 ถึง แยกแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/108/2563
วันที่ทำสัญญา :
12 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 14:05:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 พ.ค. 2563 นางสาวปวีณา พวงทิพย์