จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองไผ่
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำขนาด ¾ ของ นางฉวี ถวิลถึง บ้านเลขที่ 556 หมู่ 7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา นผ.จ2/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
มยุรี อาสว่าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-13 15:36:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 ม.ค. 2563 มยุรี อาสว่าง