จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic แบบ Integral จำนวน ๒ รายการ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/3/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
20 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-26 16:21:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 มี.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ