จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ฮิลริช จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการโฮมฮิลล์ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.044/2563
วันที่ทำสัญญา :
18 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
19 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-19 17:20:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 มี.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ