จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.สถานีผลิตน้ำพระพรหม (แม่ข่าย) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/44/2563
วันที่ทำสัญญา :
21 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
21 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 19:00:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 เม.ย. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค