จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาจัตุรัส
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมฝายชะลอน้ำท่าศาลา ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำดิบ (แม่ข่าย) กปภ.สาขาจัตุรัส โดยการเสริมเรียงหินยาแนวดาดหน้าด้วยคอนกรีตทั้งสองข้างเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งมิให้รั่วซึมลงไปด้านล่างมาก
เลขที่สัญญา :
4/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
22 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
บัณฑิตา พัฒนเอกวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-18 13:30:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 มี.ค. 2563 บัณฑิตา พัฒนเอกวงศ์