จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงแก้ไขปัญหาระยะสั้นหลังรับโอน สถานีผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/77/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 14:44:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 เม.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ