จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวารินชำราบ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/79/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-23 16:35:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 เม.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ