จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน ๑๐๓ ลูก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/33/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
26 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-25 17:19:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค