จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/51/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
28 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-28 18:55:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 เม.ย. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค