จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานหนองคล้า-หาดพันไกร ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร
เลขที่สัญญา :
24/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-03 09:50:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 เม.ย. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ