จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน (สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย)
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.26/253
วันที่ทำสัญญา :
26 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-26 15:15:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2563 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์