จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว ให้กับ บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด 63/26 ม.1 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.25/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-25 11:23:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2563 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์