จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เลขที่สัญญา :
5/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-03 11:46:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง