จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
โครงการค่าจ้างเหมาดูดตะกอนทราย กำจัดวัชพืชพร้อมขนย้าย ปริมาตร 1,116 ลบ.ม.บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน (คลองพุมดวง) เนื่องจากมีตะกอนและขยะมาทับถมปากรางชักน้ำดิบ ทำให้น้ำไหลเข้าปากรางชักน้ำดิบได้น้อยลง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.23/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-18 14:01:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 มี.ค. 2563 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์