จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนหัวนาบนซอย 1 ถึง แยกแก้มลิง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/94/2563
วันที่ทำสัญญา :
22 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-13 15:32:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 พ.ค. 2563 นางสาวปวีณา พวงทิพย์