จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ (น.สีชมพู) ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชุมแพ (น.สีชมพู)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/72/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-23 11:26:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6