จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (น.โคกโพธิ์ไชย) ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.โคกโพธิ์ไชย)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/71/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
29 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-08 11:19:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6