จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแยกเขื่อน หน้าโรงงานเนเชอรัล ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/77/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-03 13:14:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 เม.ย. 2563 นางสาวปวีณา พวงทิพย์