จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กโรงกรองน้ำบ้านนาสาร กปภ.สาขาบ้านนาสาร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/43/2563
วันที่ทำสัญญา :
21 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 18:54:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 เม.ย. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค