จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขากระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/75/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-30 10:44:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6