จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับการเคหะแห่งชาติ โครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.24/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-18 14:04:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 มี.ค. 2563 นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์