จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บมจ.แสนสิริ โครงการหมู่บ้านแสนสิริ (เฟส 1) หมู่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
0163/0013
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-20 11:23:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 15 ม.ค. 2563 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
1 14 ม.ค. 2563 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์