จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางมูลนาก
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณคลองบุษบง ถ.ประเวศใต้ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บน.1/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
25 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิราพร พงษ์ชัยภูมิ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-19 16:28:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ธ.ค. 2562 นางสาวจิราพร พงษ์ชัยภูมิ