จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.032/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-18 17:19:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ม.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ