จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตรการไหลของน้ำจ่าย สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.031/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-18 16:48:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ม.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ