จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
วางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตามทางหลวงหมายเลข 4084 ช่วงนราธิวาส-สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/30/2563
วันที่ทำสัญญา :
9 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
21 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-10 13:30:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5