จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำท่าตูม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1-041/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 ต.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-31 15:08:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 มี.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1