จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาพัทลุง 24/63
วันที่ทำสัญญา :
26 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
27 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
เมธินี ชูพุทธ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-26 16:13:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2563 เมธินี ชูพุทธ