จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำเลขที่ ป.บฉ.11130720121 ให้ นายนัฐพล ถิ่นปรีดา 462/80 ม.4 ต.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.017/2563
วันที่ทำสัญญา :
12 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-15 15:13:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ธ.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ