จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อประปา (งบทำการจัดการน้ำสูญเสีย ) จำนวน 5 จุด
เลขที่สัญญา :
กปภ.สขบณ.05/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณนิภา แฟสันเทียะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-25 15:19:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2563 นางสาววรรณนิภา แฟสันเทียะ