จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/051/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ต.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-19 12:29:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1