จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
ซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน 8,500 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 8/2563
วันที่ทำสัญญา :
26 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
27 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-12 16:29:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ธ.ค. 2563 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์