จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดโพธิ์แจ้ ถึงถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/72/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ต.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.ชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-12 14:09:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 พ.ค. 2563 น.ส.ชนิดา โพธิ์ศรี