จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและวางท่อเสริมแรงดัน โซนสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ พร้อมระบบสูบส่ง (สถานีจ่ายน้ำควนลัง) การประปาส่วนภูมิถาคสาขาหาดใหญ่ (พ) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/32/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-24 17:09:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 31 ต.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
1 31 ต.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5