จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจาก แม่น้ำป่าสักไปยังสระเก็บน้ำ กปภ. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหนองไผ่)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/15/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-18 11:02:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ก.ค. 2563 กปภ.ข.10