จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. และขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีสูบ-จ่ายน้ำมาบตาพุด 1 จำนวน 2 ถัง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.020/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
24 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-07 14:29:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2562 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ