จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/71/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
19 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 09:48:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 เม.ย. 2563 นางสาวปวีณา พวงทิพย์