จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบจ่ายและวางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/33/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-29 13:24:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5